Aanmelden nieuwe leerlingen

We zijn bezig om de leerlingenaantallen voor de komende jaren in beeld te brengen. Om een zo duidelijk mogelijk beeld van deze leerlingenaantallen te krijgen krijgen willen we u vragen om uw kind zo spoedig mogelijk kind aan te melden. Aanmelden kan op het kantoor in school bij Joost Damhuis of Lilian Bos.

Informatie via paxchristi@skolo.nl of via het contact formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.