Vakantie

Stuif es in 13:45 uur – 14:30 uur

studiemiddag (kinderen om 12:00 uur vrij)

Prinsjesdag 2018 (hoedjesdag op school)

Juf Rita jarig

Truus jarig

Brenda jarig

Zomervakantie

Start zomervakantie (12:00 uur)

Afscheidsavond groep 8

Musical groep (3)-4-5-6-7