Kwaliteit

Wij streven ernaar om de kwaliteit van het onderwijs op school voortdurend te verbeteren en te verhogen. Er wordt gewerkt op basis van de principes van adaptief onderwijs, waarmee bedoeld wordt dat er meer aandacht is voor verschillen tussen leerlingen in aanleg, werktempo en mogelijkheden. Een passende term die hiervoor landelijk wordt gebruikt is “onderwijs op maat”.

Het gebruik van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen is van groot belang. Bij de besteding van de middelen, die de school ter beschikking staan, geven we aandacht aan de brede ontwikkeling van het kind.

Om de totale onderwijs- en schoolontwikkeling inzichtelijk te maken, heeft de directie van de school voor de periode van 4 jaar een actueel schoolplan geschreven, waarin plannen voor deze periode worden ver(ant)woord.  Hierin wordt jaarlijks een aanpassing gedaan, waarin de nieuwe ontwikkelplannen worden beschreven.

KBS Pax Christi voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen voor wat betreft de onderwijskwaliteit. Rapporten kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl