missie en visie

Missie en Visie

Elk kind is uniek. Het heeft eigen unieke mogelijkheden om zich cognitief en sociaal te ontwikkelen. Het kind is in toenemende mate in staat zelfstandig te handelen en zich zelfredzaam op te stellen. In een gestructureerde, veilige en stimulerende omgeving zal een kind zich maximaal – naar eigen mogelijkheden – ontwikkelen.

De Pax Christi is een katholieke basisschool, waarin elk kind centraal staat. De school stelt zich als doel het beste in elk kind naar boven laten komen.

Uw kind ontmoet op school andere kinderen en leerkrachten. Op school ontstaat een klimaat, waarin uw kind zich veilig moet voelen. Dit pedagogisch klimaat is wezenlijk voor de sociale vorming en voor de leerontwikkeling van uw kind.

Op basis hiervan kan een kind groeien in zelfvertrouwen en zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen tot een zelfstandige en zelfredzame persoon. Er ontstaat positief sociaal gedrag :

kinderen komen voor zichzelf en voor elkaar op.

Uw kind is een deel van de dag thuis en een deel van de dag op school. Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Deze samenwerking is onmisbaar: ouders en leerkrachten vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar.

De communicatie tussen ouders en leerkrachten, maar ook met het kind is open. Eenieder (ouders, leerkracht en kind) heeft een eigen beleving van situaties, zowel thuis, als op school. In die beleving speelt van alles mee (eigen verleden, emotie, recente gebeurtenissen, eigen voorkeuren en belangstelling enz.). Het kan niet anders dan dat er verschillende interpretaties zijn van situaties.  In het overleg met ouders en kinderen is ‘luisteren’ een belangrijk aspect : wat is hun verhaal, hun interpretatie, wat is de beleving van het kind, wat is onze beleving vanuit school.

Pas als we elkaars verhaal kennen, kunnen we begrip hebben voor elkaar en kunnen we zoeken naar oplossingen.

Onder de kop Kernwaarden kunt u de 6 waarden van de Pax Christi vinden.