onderwijs en zorg

KBS Pax Christi

KBS Pax Christi is sinds 1982 aan de Hoofdstraat 68 te Overdinkel gevestigd.

De school ligt in een rustige omgeving en is omgeven met veel groen en ruime speelgelegenheid met moderne speeltoestellen.

Kenmerkend aan de schoolomgeving is het riante speelveld op het achter terrein van de school. Dit veld is ingericht als sportveld/retentie gebied. In samenwerking met de gemeente Losser is er een educatief speelgebied gecreëerd, waarbij duurzaamheid en klimaatbestendigheid centraal staan.

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 à 13 jaar. Als uitgangspunt hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, waarin wij per leerjaar werken op 3 instructie -en verwerkingsniveaus.  Wij ervaren hierin de duidelijkheid en geborgenheid die onmisbaar zijn voor het kind.

In ons onderwijsaanbod hebben wij oog voor het pedagogische klimaat. Dit doen we door de positieve gedragsondersteuning vanuit de methodiek “Zo doen we dat”. Wij vinden het van belang om samen met kind en ouder(s) bij te dragen aan de totale ontwikkeling van het kind. Ons motto is dan ook:

“SAMEN STERK IN ONDERWIJS”