Social Schools

We werken vanaf aug 2020 nu met Social Schools

Met deze school app  communiceren we nu  binnen de school met  groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer!